Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

Vás srdečně zve na komorní

 

KABALAT ŠABAT

 

v pátek 19. ledna 2018 v 18 hodin

do naší modlitebny ve Dlouhé 37 v Praze 1

 

 

Kantorem pro tento večer, bude zakládající člen ŽLU, česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras který nám také přečte něco ze svých knížek. Po společných modlitbách se uskuteční kiduš se zpěvem tradičních šabatových písní (zmirot) a občerstvením. Každého příchozího prosíme o přispění k našemu šabatovému stolu něčím vegetariánským či mléčným. Těšíme se s Vámi na shledanou! Představenstvo ŽLU v ČR.

 

 

Vážení a milí přátelé ŽLU v ČR,

posíláme Vám

 

PŘEHLED AKCÍ

 

od ledna do března 2018:

 

KABALAT ŠABAT, Benjamin Kuras

pátek 19. ledna, 18 hod., Dlouhá 37

 

OSLAVA TU BI-ŠVAT (Svátku stromů), Hannah Maxová

úterý 30. ledna, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

KABALAT ŠABAT, Hannah Maxová

pátek 9. února, 18 hod., Dlouhá 37

 

SVÁTEK PURIM, Hannah Maxová

středa 28. února, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

KABALAT ŠABAT, Benjamin Kuras

pátek 9. března, 18 hod., Dlouhá 37

 

SVÁTEK PESACH, 1. sederová večeře, Hannah Maxová

pátek 30. března, 18 hod., Maiselova 18, 3. patro

 

Srdečně Vás zveme na všechny tyto akce. Rezervujte si čas na setkání s přáteli. Těšíme se s Vámi na shledanou! Představenstvo ŽLU v ČR

 

 

Z celého srdce blahopřejeme

ctěnému a váženému prezidentu a kantorovi

Židovské liberální unie v ČR

 

panu Ing. Viktoru Davidovi

 

Schwarczovi,

 

který dne 29. prosince 2017 oslavil své  95. narozeniny

 

 

Děkujeme Ing. Viktoru Schwarczovi za obrovskou práci a nezištnou pomoc ŽLU. Svou hlubokou moudrost a vzdělání už více než 15 let věnuje členům ŽLU v duchovní oblasti judaismu, při oslavě židovských svátků i při všech dalších aktivitách ŽLU. Bylo pro nás velkou ctí a potěšením, že navštívil oslavu svátku Chanuka v ŽLU dne 19. 12. 2017 a spolu s ním jsme si zazpívali jeho oblíbené maďarské a hebrejské písně. Našemu váženému prezidentu a kantorovi přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života, vše dobré dle hebrejského přání AD MEA VEESRIM ŠANA! Atˇ je živ a zdráv do 120!

 

 

Milí přátelé,

v neděli 10. prosince 2017

jsme se sešli ke vzpomínce na

česko-židovského spisovatele

 

VOJTĚCHA RAKOUSE

 

u příležitosti 155. výročí jeho narození (*8. 12. 1862)

 

 

           

            Vojtěch Rakous v roce 1932                                 Modche a Rézi, vydání z roku 1968

 

 

Jeho knížka humorných povídek „Modche a Rezi“ ze života židovských manželů na české vesnici na přelomu 19. a 20. století mnohé z nás okouzlila a stala se celoživotní stálicí, ke které se vracíme pro potěšení. Ke vzpomínce jsme se sešli u spisovatelova hrobu na Novém libeňském židovském hřbitově v neděli 10. prosince 2017 ve 14 hodin. Nejdříve jsme poklidili jeho hrob a okolí, potom jsme si připomenuli život a dílo spisovatele Vojtěcha Rakouse a uctíli ho modlitbou „El male rachamim“, kterou zazpívala kantorka ŽLU Hannah Maxová. Následně jsme si přečetli ukázky z jeho povídek.

 

 

 

Životopis Vojtěcha Rakouse najdete: zde
Fotografie: zde

 

 

Synagoga v Děčíně

uspořádala

v pátek 15. 12. 2017 (27. kislev 5778) v 17 hod.

 

CHANUKOVÝ KONCERT

 

Jaroslava Hannah Maxová - zpěv (mezzosoprán)

Veronika Ptáčková - klavírní doprovod

 

 

Na koncertě zazněly chanukové písně v hebrejštině, ladinu, jidiš a v češtině. Ve druhé polovině jsme si vyslechli zhudebněné žalmy v hebrejštině a žalmy z tvorby Antonína Dvořáka.

 

Fotografie: zde

 

 

Milí přátelé,

 

CHANUKOVÝ BĚH 2017/5778

 

se uskutečnil

v neděli 17. 12. 2017, 12:30 – 14:00 hod.

Dvě varianty délky: 4,5 km a 500 m

 


CHANUKOVÝ BĚH je součástí akce CHANUKA SPOLEČNĚ v Maiselovce a na HagiboruTradičně nás doprovázeli běžci s mírovou pochodní z hnutí PEACE RUN. Běžci si opět mohli zakoupit trička s motivem běžce za 50 Kč/1 ks.

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

velký židovský svátek světel

a znovuzasvěcení Jeruzalémského chrámu

 

CHANUKA 5778

 

letos připadl na dny 12. 12. (Erev) – 20. 12. 2017.

Židovská liberální unie v ČR pořádala

chanukové společenské setkání ŽLU

v úterý 19. prosince 2017 od 18 hod.

ve společenském sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1,

kde jsme se sešli k zapálení všech 8 svící na chanukiji!

 

Setkání se letos zúčastnili všichni 3 kantoři ŽLU! Chanukovou oslavou nás provázela kantorka ŽLU, operní mezzosopranistka Hannah Maxová. Kantor ŽLU,  česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednesl svůj příspěvek „Světlu zdar“. Přivítali jsme i ctěného prezidenta a kantora ŽLU pana Viktora Davida Schwarcze, poděkovali mu za vše, co vykonal pro naši komunitu, a pogratulovali mu k jeho blízkým 95. narozeninám! Během oslavy vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Pro děti byly připraveny chanukové omalovánky a vyráběli jsme papírový drejdl. Na závěr chanukového setkání ŽLU bylo připraveno pohoštění s košer vínem, latkes, sufganijot, chumus a jiné dobroty.

 

 

Fotografie: zde

 

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ