NOVÝ PROGRESIVNÍ

 

STŘEDOEVROPSKÝ BEJT DIN 

 

 

Vážení a milí přátelé, 

je mi potěšením s Vámi všemi sdílet prohlášení Evropské unie progresivního judaismu a Rabínského shromáždění EUPJ o zřízení Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din - CEBD), který bude působit jako progresivní rabínský soud pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do pole působnosti rabínského soudu spadají například přestupy k židovství, potvrzení židovského statusu, náboženské rozvody a další důležité oblasti halachy.

 

Věřím, že zřízení Středoevropského bejt dinu je jedním z důležitých historických milníků pro progresivní judaismus nejen ve střední Evropě. Je nám velkou ctí i závazkem, že nová synagoga Ec chajim v Praze byla vybrána jako administrativní sídlo tohoto bejt dinu.
 

Středoevropskému bejt dinu přeji úspěch v jeho práci pro židovské komunity a organizace ve střední Evropě a těším se na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, rabínkou Anitou Kantor a rabíny Mishou Kapustinem, Tomášem Kučerou, Thomasem Salamonem, Stasem Wojciechowiczem, stejně jako rabíny Andrewem Goldsteinem, Reném Pfertzelem a rabínkou Jackie Tabick. Velký dík za práci na ustanovení Středovropského bejt dinu patří všem výše zmíněným rabínkám a rabínům, a také paní Sonje Guentner, předsedkyni Evropské unie progresivního judaismu. 

 

Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví v novém občanském roce.

Váš Rabín David Maxa

 

 

Rabíni ŽLU v ČR a zároveň nového bejt dinu CEBD Thomas Salamon a David Maxa s manželkami Renee a Juditou. Oba rabíni byli do svých funkcí zvoleni a ustanoveni on-line členským shromážděním ŽLU, které se konalo 2. prosince 2020. 

 

  

 

Vážení a milí  přátelé,

vzhledem ke zhoršující se kovidové situaci,

vládním opatřením a zrušení všech chanukových akcí

v prostorách ŽO v Praze,

jsme nuceni zrušit

 

Chanukové setkání ŽLU

 

plánované v Maiselově 18 ve 3. patře.

V neděli 5. 12. 2021 budeme od 18 hod.

vysílat na facebooku "Židovská liberální unie" 

z naší modlitebny v Dlouhé

zapálení všech osmi chanukových svící

a společnė si zazpíváme

chanukové písně s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou.

Věříme, že alespoň takto spolu hezky

oslavíme tento svátek.

Přejeme vám, abyste byli všichni zdrávi

a spokojeně prožili chanuku v rodinném kruhu.

Věříme, že se opět brzy sejdeme osobně. 

 

 

Chanuka sameach! 

 

 

Opatření v prostorách ŽO v Praze:

"Vzhledem k epidemiologické situaci ŽOP

ruší všechny akce organizované na obci, kde dochází

ke konzumaci a volnému pohybu bez možnosti dohledu

nad nošením respirátorů a dodržením odstupů.

Omezení se týkají:

Chanuka pro děti, mládež, rodiny 28. 11.

Oslavy Chanuky na radnici dne 4. 12.

Dětská Chanuka na radnici dne 5. 12."

 

 

 

Srdečně děkujeme partnerské komunitě Ec Chajim
za pozvání na následující chanukové akce:

 

On-line Kabalat šabat

s Westminster synagogue

na připomínku českých svitků Tóry

v pátek 26. listopadu 2021 od 19:30 hod.

s rabíny Thomasem Salamonem a Davidem Maxou

ID: 687 484 054, heslo: 518750

ZoomLink: zde


 Havdala

a předchanukový

workshop pro děti

v sobotu 27. listopadu 2021 od 17 hod.

 v synagoze Ec chajim,

Jindřišská 873/27, Praha 1


Společně uděláme havdalu, přečteme si chanukový příběh a zahrajeme si drejdl. RSVP 24. listopadu 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vezměte prosím na vědomí, že může dojít ke změnám v závislosti na epidemiologické situaci. V takovém případě vás budeme informovat.

 


Chanuka party

pro teenagery

v pondělí 29. listopadu 2021 od 19 hod.

 s Hanou Rosenthal

v synagoze Ec chajim,

Jindřišská 873/27, Praha 1

 
RSVP 24. listopadu 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vezměte prosím na vědomí, že může dojít ke změnám v závislosti na epidemiologické situaci. V takovém případě vás budeme informovat.

 


Chanuka

ve Winternitzově vile

v sobotu 4. prosince 2021 od 18 hod.

ve Winternitzově vile,

Na Cihlářce 2092/10, Praha 5


Program: čeká na nás prohlídka vily s pravnukem Josefa a Jenny Winternitzových Davidem Cysařem, sváteční slovo a zapálení chanukije s rabínem Davidem Maxou, zpěv chanukových písniček s doprovodem hudebníka Petera Gyoriho, bohatá tombola s Annou Noskovou, swingová hudba k tanci s DJ Hlava, sufganijot a latkes, zábavný program pro děti včetně hraní drejdlu s Juditou Maxa Bergmannovou. Registrace: RSVP 1. prosince 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlaste se včas, protože počet míst je omezen, a vezměte na vědomí, že vaše registrace je závazná. Vstupné je 350 Kč / osoba, děti do 13 let zdarma. Platbu je možné provést převodem na náš účet: 115-8929950247/0100.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kabalat šabat Ec chajim

pátek 1. října, 18:00
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Šachrit Ec chajim

sobota 2. října, 10:30
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Bar micva syna Baraka Selingera

sobota 9. října, 10:30
Brno, synagoga ve Skořepce,
vede rabín Thomas Salamon

z Westminster Synagogue v Londýně.

Záznam: zde


Kabalat šabat

pátek 15. října, 18:00, synagoga Kosova Hora,
vede kantorka Hannah Maxová.

Záznam: zde


Kabalat šabat

pátek 22. října, 18:00, Dlouhá 37,
vede kantorka Hannah Maxová.


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 29. října, 18:00
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde

 

Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

vás srdečně pozvala

na přivítání šabatu

 

 

KABALAT ŠABAT

 

 

s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou

v pátek 22. října 2021 v 18 hod.,

a to po roce a osmi měsících (od 28. 2. 2020)

poprvé opět osobně

(nikoliv virtuálně on-line, jak jsme se pravidelně

scházeli na šabaty na zoomu v časech lockdownů)

v naší tradiční modlitebně ve Dlouhé 37.

 

 

 

Milí přátelé, 

ŽLU si vás dovolila pozvat

na přivítání

 

Šabatu

 

dne 15. října 2021 v 18 hod.

v synagoze ve městečku Kosova Hora.

 

 

Židovská liberální unie uspořádala Kabalat šabat v synagoze v Kosově Hoře, městečku vzdáleném od Prahy 80 km, přesto se bohoslužby vedené kantorkou Hannah Maxovou zúčastnilo 30 návštěvníků. Ve spoře osvětleném sále synagogy proběhla úchvatná vzpomínková, hluboce citová událost, neboť poslední bohoslužba se zde konala před téměř 80 lety. Pěvecký sbor ŽLU Rimon přispěl ke sváteční atmosféře tohoto večera. Přítomen byl i pan Petr Ehl s manželkou, kteří v roce 1987 zakoupili zruinovanou kosovohorskou synagogu a zachránili ji tak před plánovaným zbořením. Pan Julius Müller promluvil o historii židovského osídlení. Židé zde žili už od 16. století a v 18. století tvořili dokonce 35% obyvatelstva městečka. Po kiduši jsme se sešli na večeři v místní malé hospůdce a slíbili jsme si, že budeme pokračovat v oživování památných míst a ve vzpomínkách na české Židy, k jejichž odkazu se s úctou hlásíme a chceme ho nést do budoucnosti.

Záznam: zde

 

 

Ráchel a Barak Selingerovi

spolu s námi oslavili

 

BAR MICVA

 

jejich syna

Elijaha Shaie Selingera

v Brněnské synagoze na Skořepce 13

v sobotu 9. října 2021 v 10:30 hod.

Obřad vedl Thomas Salamon,

rabín Westminster Synagogue v Londýně

a emeritní rabín ŽLU v ČR.

 

 

V pondělí 27. září rabín David Maxa

převzal z rukou Jeffreyho Ohrensteina,

předsedy organizace The Memorial Scrolls Trust,

která ho trvale zapůjčila,

český svitek Tóry,

ve Vlasteneckém sále Karolina UK. 


Po uvítání předsedkyně Ec chajim Anny Noskové a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pronesli slavnostní zdravice J. E. Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael v ČR, Ing. Mariana Capkova, zastupitelka Hlavního města Prahy, pan Leslie Bergman, emeritní místopředseda WUPJ, paní Sonja Guentner, předsedkyně EUPJ, Andrew Keene, místopředseda WUPJ. Velmi jim děkujeme za inspirativní slova!


Po slavnostním předání Tóry následovalo sedm hakafot, slavnostních kruhů symbolizujících radost a jednotu. Na závěr se uskutečnil slavnostní průvod, ve kterém Tóru do synagogy přenesl Dr. Michal Hron, předseda ŽO Liberec a místopředseda FŽO v ČR.


Je důležité zmínit, že inaugurace svitku by nebyla možná bez velkorysé podpory Union for Reform Judaism a absolventů Kutz Camp, z jejichž daru se financovala nákladná oprava svitku. Zvláštní poděkování patří paní Carole Sterling, předsedkyni WUPJ, za darování nádherného mantlu. Velké poděkování patří pianistce Jeleně Noskové a flétnistce Daně Hegerové za nádherný hudební doprovod a Kateřině Weberové za skvělé tlumočení. Za úžasnou organizační pomoc jsme velmi vděční zaměstnancům UK, výkonnému řediteli Ec chajim Danielu Ruxovi a Juditě Maxa Bergmannové. Též moc děkujeme Jiřímu Homolovi za přípravu fantastického občerstvení, stejně jako Leoně Kalvodové za nádherné fotografie. 

 

Záznam: zde

 

 

Vážení a milí členové a přátelé

Židovské liberální unie v ČR,

oslava svátku

 

Sukot

 

se uskutečnila

v pondělí 20. září 2021 od 18 hod.

v sálu ve 3. patře ŽOP, Maiselova 18.

 

 

Video z večera: zde

 

 

PŘEHLED OSLAV

židovských svátků v září 2021:

 


Ma'ariv Roš hašana

pondělí 6. září, 18:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Šachrit a musaf Roš hašana

úterý 7. září, 10:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Začátek 2. dne Roš hašana

úterý 7. září, 18:00, Maiselova 18, 3. patro,
vede kantorka Hannah Maxová.


Kabalat šabat s ŽO Liberec

pátek 10. září, 17:00
vede kantorka Hannah Maxová.

Záznam: zde


Kol nidre Jom kipur s ŽO Liberec

středa 15. září, 18:00
vede kantorka Hannah Maxová.


Kol nidre Jom kipur

středa 15. září, 18:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Šachrit a musaf Jom kipur

čtvrtek 16. září, 10:00, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Jizkor a ne'ila Jom kipur

čtvrtek 16. září, 18:30, Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa.


Šachrit s ŽO Liberec

sobota 18. září, 10:30
vede rabín David Maxa.

Záznam: zde


Erev Sukot

pondělí 20. září, 18:00, Maiselova 18, 3. patro,
vede Hannah Maxová.


Simchat Tóra

pondělí 27. září, 18:00, Vlastenecký sál Karolina a Jindřišská 27,
vede rabín David Maxa a Jeffrey Ohrenstein

z Westminster Synagogue v Londýně,
trvalé zapůjčení svitku Tóry pro komunitu Ec Chajim.

Záznam: zde

 

27. SPORTOVNÍ HRY

 

HAKOACH

 

se vrátily do Liberce!

pátek 17. září - neděle 19. září 2021

Sportpark Liberec, Jeronýmova 22 Liberec

 

 

Vážení a milí členové a přátelé

Židovské liberální unie v ČR,

setkání k novému židovskému roku

 

ROŠ HAŠANA 5782

 

se uskutečnilo

v úterý 7. září 2021 od 18 hod.

v sálu ve 3. patře ŽOP, Maiselova 18.


 

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Ve společenské části oslavy čekalo také izraelské košer víno, jablka s medem a další pohoštění, které pro vás připravila košer restaurace Šalom ŽO v Praze.

 

Přejeme vám všem dobrý a sladký nový rok 5782!

 

Pátek 27. srpna v 17 hod.

Kabalat šabat s ŽO Liberec

s chazankou ŽLU Hanou Maxovou.

Záznam: zde

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

vás pozvali na

 

KABALAT ŠABAT

 

NA LODI

 

v pátek 27. srpna 2021 od 17:45 hod.

s rabínem Davidem Maxou.

Sobota 21. srpna v 10:30 hod.

Šacharit s ŽO Liberec

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Židovská liberální unie v ČR

a Židovský sportovní klub Hagibor

srdečně pozvali své členy a přátele na

 

KABALAT ŠABAT

 

vedený kantorkou ŽLU

Hanou Maxovou.

Přivítání šabatu se uskutečnilo

20. srpna 2021 v 18 hod.

v krásně obnovené historické

synagoze v obci Úštěk.

Záznam: zde (1. část) a zde (2. část)

 

Čtvrtek 5. srpna 2021, 18 hod.

On-line panelová diskuse:

Síla pokání a půstu z pohledu

židovství, křesťanství a islámu

Diskutující: rabín David Maxa,

farář Mikuláš Vymětal a p. Kristián Dembický.

Moderoval: Robert Řehák.

Záznam: zde

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

zorganizovali

 

OSLAVU SVÁTKU LÁSKY

 

TU-BE AV


v neděli 1. srpna 2021 od 13 do 18 hod.

s rabínem Davidem Maxou.

 

Progresivní židovská komunita Ec Chajim Praha

a Židovská liberální unie v Praze

nás pozvala na

 

HUDEBNÍ KABALAT ŠABAT

 

V BRANDÝSKÉ SYNAGOZE

 

v pátek 23. července 2021 od 19 hod.

s rabínem Davidem Maxou

a harfistkou Pavlou Jahodovou-Vondráčkovou.

 

 

Pátek 4. června 2021, 18:30 hod.

Kabalat šabat v nové synagoze

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Středa 9. června 2021, 19:30 hod.

Přednáška Světlo zpoza stínů

s Juliem Müllerem.

Záznam: zde

Pátek 11. června 2021, 18 hod.

Kabalat šabat

s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

Pátek 18. června 2021, 18 hod.

Kabalat šabat

v synagoze ve Čkyni

Záznam: zde

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ZPRÁVA O STAVU ŽLU

26. ÚNORA 2021

 

Odkaz: zde

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

Odkaz: zde

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 6. května 2013 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2021

 

Potřebujeme Vaši finanční podporu,

abychom mohli uhradit náklady

za pronájem a služby kanceláře,

modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ