NOVÝ PROGRESIVNÍ

 

STŘEDOEVROPSKÝ BEJT DIN 

 

 

Vážení a milí přátelé, 

je mi potěšením s Vámi všemi sdílet prohlášení Evropské unie progresivního judaismu a Rabínského shromáždění EUPJ o zřízení Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din - CEBD), který bude působit jako progresivní rabínský soud pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do pole působnosti rabínského soudu spadají například přestupy k židovství, potvrzení židovského statusu, náboženské rozvody a další důležité oblasti halachy.

 

Věřím, že zřízení Středoevropského bejt dinu je jedním z důležitých historických milníků pro progresivní judaismus nejen ve střední Evropě. Je nám velkou ctí i závazkem, že nová synagoga Ec chajim v Praze byla vybrána jako administrativní sídlo tohoto bejt dinu.
 

Středoevropskému bejt dinu přeji úspěch v jeho práci pro židovské komunity a organizace ve střední Evropě a těším se na spolupráci se svými kolegyněmi a kolegy, rabínkou Anitou Kantor a rabíny Mishou Kapustinem, Tomášem Kučerou, Thomasem Salamonem, Stasem Wojciechowiczem, stejně jako rabíny Andrewem Goldsteinem, Reném Pfertzelem a rabínkou Jackie Tabick. Velký dík za práci na ustanovení Středovropského bejt dinu patří všem výše zmíněným rabínkám a rabínům, a také paní Sonje Guentner, předsedkyni Evropské unie progresivního judaismu. 

 

Přeji Vám mnoho štěstí a zdraví v novém občanském roce.

Váš Rabín David Maxa

 

 

Rabíni ŽLU v ČR a zároveň nového bejt dinu CEBD Thomas Salamon a David Maxa s manželkami Renee a Juditou. Oba rabíni byli do svých funkcí zvoleni a ustanoveni on-line členským shromážděním ŽLU, které se konalo 2. prosince 2020. 

 

  

 

Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

vás srdečně zve

v pátek 21. ledna 2022 od 18 hod.

na on-line přivítání šabatu

 

KABALAT ŠABAT

 

s kantorkou ŽLU Hanou Maxovou.

 

 

Událost bude vysílána on-line na facebooku. Snad se už příště budeme moci opět sejít osobně!

 


 

 

 

 

 

 


Kabalat šabat s ŽO Liberec

pátek 14. ledna, 17 hod.
vedla Hana Maxová.

Záznam: zde


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 14. ledna, 18 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Záznam: zde


Kabalat šabat s ŽO Liberec

pátek 7. ledna, 17 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Setkání náboženských představitelů

k připoménce obětí pandemie,

výzva k jednotě

a přání do nového roku

pátek 31. prosince, 11 hod.

Záznam: zde


Záznam: zde


Havdala s Moishe House

sobota 18. prosince, 18 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Šacharit Ec chajim

sobota 18. prosince, 10 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Kabalat šabat s ŽO Liberec

pátek 17. prosince, 17 hod.
vedla kantorka ŽLU Hana Maxová.

Záznam: zde


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 17. prosince, 18 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 10. prosince, 18 hod.
vedl rabín David Maxa.

Záznam: zde


Vážení a milí  přátelé,

vzhledem ke zhoršující se kovidové situaci,

vládním opatřením a zrušení všech chanukových akcí

v prostorách ŽO v Praze,

jsme byli nuceni zrušit

 

Chanukové setkání ŽLU

 

plánované v Maiselově 18 ve 3. patře.

V neděli 5. 12. 2021 od 18 hod.

jsme vysílali na FB

z naší modlitebny v Dlouhé

zapálení všech osmi chanukových svící

a společně jsme si zazpívali

chanukové písně s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou.

 

Záznam: zde

 


 

 Srdečně děkujeme partnerské komunitě Ec Chajim
za pozvání na následující chanukové akce:

 

Chanuka

ve Winternitzově vile

v sobotu 4. prosince 2021 od 18 hod.

 

Chanuková oslava Ec chajim Praha ve Winternitzově vile byla pro celou komunitu zdrojem naděje ve složité době a oslavou toho, jak velmi důležité je přátelství. Rabín David Maxa zapálil chanukové světlo společně s J. E. Annou Azari, velvyslankyní Státu Izrael v České republice, paní Jennifer Bachus, chargé d'affaires U.S. Embassy Prague, paní Dr. Michaelou Vidlákovou, přeživší a pamětnicí šoa, a rodinou Josefa a Jenny Winternitzových, jejich pravnukem Davidem společně s jeho ženou Kristinou a syny Tobiášem a Samuelem, díky jejichž pozvání jsme mohli Chanuku slavit v historickém domově jejich rodiny. Atmosféra byla ozvláštněna krásným hudebním doprovodem v podání Petera Gyoriho

 

 

Foto: Pavel Toepfer, Debora Ruxová

Záznam: zde

 


Chanuka party

pro teenagery

v pondělí 29. listopadu 2021 od 19 hod.

 s Hanou Rosenthal

v synagoze Ec chajim.


Havdala

a předchanukový

workshop pro děti

v sobotu 27. listopadu 2021 od 17 hod.

 v synagoze Ec chajim.


On-line Kabalat šabat

s Westminster synagogue

na připomínku českých svitků Tóry

v pátek 26. listopadu 2021 od 19:30 hod.

s rabíny Thomasem Salamonem

Davidem Maxou.


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 1. října, 18:00
s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Šachrit Ec chajim

sobota 2. října, 10:30
s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde


Bar micva syna Baraka Selingera

sobota 9. října, 10:30
Brno, synagoga ve Skořepce,
s rabínem Thomasem Salamonem

z Westminster Synagogue v Londýně.

Záznam: zde


Kabalat šabat

pátek 15. října, 18:00, synagoga Kosova Hora,
s kantorkou Hanou Maxovou.

Záznam: zde


Kabalat šabat

pátek 22. října, 18:00, Dlouhá 37,
s kantorkou Hanou Maxovou.


Kabalat šabat Ec chajim

pátek 29. října, 18:00
s rabínem Davidem Maxou.

Záznam: zde

 

Vážení a milí přátelé,

Židovská liberální unie v ČR

vás srdečně pozvala

na přivítání šabatu

 

 

KABALAT ŠABAT

 

 

s kantorkou ŽLU Hanou Maxovou

v pátek 22. října 2021 v 18 hod.,

a to po roce a osmi měsících (od 28. 2. 2020)

poprvé opět osobně

(nikoliv virtuálně on-line, jak jsme se pravidelně

scházeli na šabaty na zoomu v časech lockdownů)

v naší tradiční modlitebně ve Dlouhé 37.

 

 

 

Milí přátelé, 

ŽLU si vás dovolila pozvat

na přivítání

 

Šabatu

 

dne 15. října 2021 v 18 hod.

v synagoze ve městečku Kosova Hora.

 

 

Židovská liberální unie uspořádala Kabalat šabat v synagoze v Kosově Hoře, městečku vzdáleném od Prahy 80 km, přesto se bohoslužby vedené kantorkou Hannah Maxovou zúčastnilo 30 návštěvníků. Ve spoře osvětleném sále synagogy proběhla úchvatná vzpomínková, hluboce citová událost, neboť poslední bohoslužba se zde konala před téměř 80 lety. Pěvecký sbor ŽLU Rimon přispěl ke sváteční atmosféře tohoto večera. Přítomen byl i pan Petr Ehl s manželkou, kteří v roce 1987 zakoupili zruinovanou kosovohorskou synagogu a zachránili ji tak před plánovaným zbořením. Pan Julius Müller promluvil o historii židovského osídlení. Židé zde žili už od 16. století a v 18. století tvořili dokonce 35% obyvatelstva městečka. Po kiduši jsme se sešli na večeři v místní malé hospůdce a slíbili jsme si, že budeme pokračovat v oživování památných míst a ve vzpomínkách na české Židy, k jejichž odkazu se s úctou hlásíme a chceme ho nést do budoucnosti.

Záznam: zde

 

 

Ráchel a Barak Selingerovi

spolu s námi oslavili

 

BAR MICVA

 

jejich syna

Elijaha Shaie Selingera

v Brněnské synagoze na Skořepce 13

v sobotu 9. října 2021 v 10:30 hod.

Obřad vedl Thomas Salamon,

rabín Westminster Synagogue v Londýně

a emeritní rabín ŽLU v ČR.

 

 

V pondělí 27. září rabín David Maxa

převzal z rukou Jeffreyho Ohrensteina,

předsedy organizace The Memorial Scrolls Trust,

která ho trvale zapůjčila,

český svitek Tóry,

ve Vlasteneckém sále Karolina UK. 


Po uvítání předsedkyně Ec chajim Anny Noskové a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pronesli slavnostní zdravice J. E. Anna Azari, velvyslankyně Státu Izrael v ČR, Ing. Mariana Capkova, zastupitelka Hlavního města Prahy, pan Leslie Bergman, emeritní místopředseda WUPJ, paní Sonja Guentner, předsedkyně EUPJ, Andrew Keene, místopředseda WUPJ. Velmi jim děkujeme za inspirativní slova!


Po slavnostním předání Tóry následovalo sedm hakafot, slavnostních kruhů symbolizujících radost a jednotu. Na závěr se uskutečnil slavnostní průvod, ve kterém Tóru do synagogy přenesl Dr. Michal Hron, předseda ŽO Liberec a místopředseda FŽO v ČR.


Je důležité zmínit, že inaugurace svitku by nebyla možná bez velkorysé podpory Union for Reform Judaism a absolventů Kutz Camp, z jejichž daru se financovala nákladná oprava svitku. Zvláštní poděkování patří paní Carole Sterling, předsedkyni WUPJ, za darování nádherného mantlu. Velké poděkování patří pianistce Jeleně Noskové a flétnistce Daně Hegerové za nádherný hudební doprovod a Kateřině Weberové za skvělé tlumočení. Za úžasnou organizační pomoc jsme velmi vděční zaměstnancům UK, výkonnému řediteli Ec chajim Danielu Ruxovi a Juditě Maxa Bergmannové. Též moc děkujeme Jiřímu Homolovi za přípravu fantastického občerstvení, stejně jako Leoně Kalvodové za nádherné fotografie. 

 

Záznam: zde

 

 

Vážení a milí členové a přátelé

Židovské liberální unie v ČR,

oslava svátku

 

Sukot

 

se uskutečnila

v pondělí 20. září 2021 od 18 hod.

v sálu ve 3. patře ŽOP, Maiselova 18.

 

 

Video z večera: zde

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ZPRÁVA O STAVU ŽLU

26. ÚNORA 2021

 

Odkaz: zde

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

Odkaz: zde

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 6. května 2013 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2021

 

Potřebujeme Vaši finanční podporu,

abychom mohli uhradit náklady

za pronájem a služby kanceláře,

modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ