Vážení a milí přátelé,

židovský svátek světel

a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu

 

CHANUKA v roce 5779

 

připadá letos na dny 2. 12. 2018 (Erev) – 10. 12. 2018.

Židovská liberální unie v ČR vás srdečně zve na

 

CHANUKOVÉ

 

SPOLEČENSKÉ

 

SETKÁNÍ ŽLU

 

v úterý 4. prosince 2018 od 19 hodin

v jídelně ŽOP, Maiselova 18, Praha 1

 

 

Tento večer se sejdeme k zapálení 3 svící na chanukii. Naším vzácným hostem bude velvyslanec Státu Izrael v ČR, jeho excelence, pan Daniel Meron. Chanukovou oslavou nás provede kantorka ŽLU Hannah Maxová, která též prosloví svou úvahu o dvou hlavních významech svátku chanuka – zázracích a hrdinství. Kantor ŽLU,  česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednese oboujazyčně svůj příspěvek „Zázraky jsou normální. Miracles are normal.“.

 

Následovat bude jeden ze zázraků, představení nového CD „Melodie našich šabatů“ v interpretaci operní mezzosopranistky Hannah Maxové. Toto CD vydává ŽLU s finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), firmy ERMEG pánů Jelínků z Liberce a pana Jonathana Wootliffa. Na realizaci CD se kromě zpěvačky Hannah Maxové podíleli klavíristka Veronika Ptáčková, autor skladeb Alexander Goldscheider a jeho Romantic Robot Orchestra, dále pěvecký sbor Lucky Voice Band, který během oslavy vystoupí spolu se sborem ŽLU Rimon. Nahrání skladeb a výrobu CD zajistilo hudební studio ORM, jmenovitě Pavel Růžička a jeho syn Michal Růžička, dále pak grafička Erika Dobešová. Většina realizátorů CD bude přítomna na oslavě.

 

 

Pro děti budou na oslavě připraveny chanukové omalovánky a budeme s nimi vyrábět i papírový drejdl. Na závěr chanukového setkání ŽLU bude pro vás připraveno pohoštění s košer vínem, latkes (bramboráky), sufganijot (koblihy), chumus a jiné dobroty. Příspěvek 250 Kč k úhradě nákladů chanukové oslavy bude vybírán při vstupu do sálu (děti do 12 let zdarma).

 

PŘIHLÁŠKY, prosíme, pište na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil 739776660, a to nejpozději do pátku 30. 11. (12:00 hodin), abychom vám mohli zajistit pohoštění (neboť v pátek 30. 11. po poledni restaurace Šalom vyžaduje konečnou objednávku jídla!), abychom vám mohli rezervovat místo v sále ve 3. patře a podle požadavku ostrahy ŽO Praze včas zapsat vaše jméno do seznamu účastníků oslavy. Nezapomeňte si vzít s sebou osobní doklady. Prosíme, přihlašte se včas!  Jak víte, kapacita sálu ve 3. patře Maiselovy 18 je velice omezená i po přidání skládacích židlí. Až bude kapacita sálu naplněna počtem přihlášených, oznámíme vám to a pozdější přihlášky nebudeme moci akceptovat. Všichni jste srdečně zváni na chanukové společenské setkání ŽLU a představení CD „Melodie našich šabatů“!

 

Těšíme se s vámi na shledanou!

 

UPLYNULÉ AKCE

 

Střelecký oddíl ŽSK HAGIBOR

pozval své členy a příznivce s platným ZP

a s vlastní zbraní na

 

SOUTĚŽ

 

V MÍŘENÉ STŘELBĚ

 

v neděli 18. listopadu 2018 od 9 hodin

na Střelnici Magnum Praha (Suchdol)

 

 

 

 

Náš přítel Yechiela Bar-Chaim

nás pozval na akci k připomenutí

 

80. výročí tzv. Kindertransportů

 

v pondělí 19. listopadu od 18 hodin

v Maiselově synagoze v Praze 1

 

 

 

 

Spolek akademiků Židů nás všechny pozval na

 

Třetí pražský seminář SAŽ

 

Konal se k připomenutí 80. výročí

tzv. Křištálové noci (Kristalnacht)

a byl připravován ve spolupráci

s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK

a s podporou Britského velvyslanectví

a Pražského literárního domu

 

 

Letošní seminář byl zaměřen na dvě aktuální témata: „Židovské komunity v dnešní Evropě“ a „Reinterpretace či manipulace historie“. První téma se věnuje spojitosti mezi současnou interpretací událostí druhé světové války a projevy antisemitismu v Evropě. Současnému úpadku liberální demokracie, vzestupu extremistických tendencí napomáhá rozvoj moderních technologií, které do značné míry ovlivňují utváření názorů v dnešní společnosti a sociální sítě umožňují jejich rychlé šíření. Druhým tématem jsou současné problémy rozvoje židovských komunit v Evropě s důrazem na střední Evropu. Moderní obce jsou konfrontovány s negativním demografickým vývojem, s hledáním role náboženské výchovy v některých zemích i s výrazným nárůstem protižidovských projevů.

 

Seminář se konal

ve středu 21. listopadu 2018 od 14:30 hodin

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1

 

 

 

Židovská liberální unie v ČR

na své oslavě

 

KABALAT ŠABAT

 

16. listopadu 2018

srdečně přivítala představenstvo

Union progressiver Juden z Německa

reprezentované Irith Michelsohn, Deborou Tal-Rüttger,

Alexandrou Khariakovou, Dr. Innou Shames a Danem Rattanem,

a také Hartmuta Bomhoffa z Abraham Geiger College.

 

 

Jsme rádi za jejich návštěvu a těšíme se na vzájemné prohlubování vztahů a spolupráce mezi českými a německými židovskými komunitami, které tak krásně symbolizuje též konání konference Union progressiver Juden v květnu 2019 v Karlových Varech.

 

Bohoslužbu Kabalat Šabat vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová, poděkování patří pěveckému sboru ŽLU Rimon a Daně Krausové a rovněž Dagmar Markové za tlumočení. 

 

Jewish Liberal Union in the Czech Republic at its Kabbalat Shabbat on the 16th November 2018 warmly welcomed the board of Union progressive Juden from Germany represented by Irith Michelsohn, Debora Tal-Rüttger, Alexandra Khariakova, Dr. Inna Shames and Dan Rattan, as well as Hartmut Bomhoff from the Abraham Geiger College. We are very happy about their visit and we are looking forward to deepening our relationships and the cooperation between Czech and German Jewish communities, which is so aptly symbolized by the annual conference of Union progressiver Juden, which takes place in Karlovy Vary in May 2019.

 

Fotografie: zde

 

 

Střelecký oddíl ŽSK HAGIBOR nás pozval na

mimořádně důležitou přednášku a prezentaci

pplk. MUDr. Tomáše Boora

 

PRVNÍ POMOC (NEJEN)

 

PŘI STŘELNÝCN ZRANĚNÍCH

 

v pondělí 29. října 2018 od 18 hodin

v sídle ŽLU a ŽSK Hagibor ve Dlouhé 37 (1. patro), Praha 1

 

 

Výbor ŽSK HAGIBOR Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.twitter.com: @ZSKHagibor mobil: +420739776660

 

 

SPRAVEDLIVÍ

 

MEZI NÁRODY

 

- ocenění manželů Antonína a Marie Belánikových

za záchranu života Prof. Alexandra Frienda a jeho bratra,

které skrývali ve svém domě v době holocaustu.

 

 

Prohlášení proběhlo 5. 11. 2018 v krnovské synagoze za účasti velvyslance Státu Izrael Daniela Merona a jeho manželky Jill Brody Meron, představitelů města Krnova, hejtmana slezského kraje, zástupců Židovské liberální unie v čele s Františkem Fendrychem. Kantorka ŽLU Hannah Maxová zazpívala modlitbu El male rachamim a Kadiš. Této akce se zúčastnil též předseda Federace židovských obcí v ČR.

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

ŽLU společně přivítala den odpočinku

 

KABALAT ŠABAT

 

v pátek 26. října 2018 v 18 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová

 

 

Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš.

Následovala společná oslava narozenin několika členů ŽLU! 

 

 

Milí přátelé,

 

SIMCHAT TÓRA

 

(hebrejsky שמחת תורה‎‎ - radost z Tóry),

židovský svátek, jenž se slaví po skončení Sukot

a připadá na něj ukončení ročního cyklu čtení z Tóry

a zahájení nového čtení,

jsme oslavili společně

v novém židovském roce 5779 v předvečer svátku,

v pondělí 1. října 2018 od 18:00 hodin

ve společenském sále ve 3. patře

Maiselovy 18, Praha 1 – Staré Město

 

 

Při letošním Simchat Tóra s námi byl poprvé náš košer svitek Tóry, který EUPJ věnovala ŽLU při sobotní dopolední šabatové bohoslužbě ve Španělské synagoze 28. dubna 2018. Byl s námi ale také náš učební papírový svitek Tóry, který ŽLU pro studijní potřeby daroval v roce 2007 ctěný prezident a kantor ŽLU pan Viktor David Schwarcz. Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon pod vedením Dany Krausové. Dospělí v talitu se střídali při nošení Tóry, obešli s ní sedmkrát kolem synagogy (modlitebny) tzv. hakafot, kdy se zpívá 7 písní, při kterých dospělí tančí s Tórou. Děti si mohly opatrně rozvinout učební svitek Tóry a v kruhu si v něm zatančit. Restaurace Šalom pro nás na tento večer připravila pohoštění a košer víno.

 

Fotografie: zde

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ