Vážení a milí členové a přátelé ŽLU v ČR,

 posíláme vám

 

 

PŘEHLED AKCÍ

 

od srpna do října 2018

 

 

Pořádá je, nebo se na nich podílí ŽLU.

Jedná se o oslavy židovských svátků,

společenská, kulturní a sportovní setkání.

 


Pátek 24. 8. 2018, 19 hodin

synagoga v Kolíně

KABALAT ŠABAT

s rabínem Andrewem Goldsteinem

z londýnské NPLSynagogue


Sobota 25. 8., 11 hodin

synagoga v Kolíně

ŠACHARIT

s rabínem Andrewem Goldsteinem

z londýnské NPLSynagogue


Neděle 26. 8., 10 hodin

Kolín, řeka Labe

PLAVECKÝ MEMORIÁL

Hany Greenfield


Čtvrtek 6. 9. – neděle 9. 9.

MEMORIÁL TEREZÍNSKÉ FOTBALOVÉ LIGY

II. ročník


Pátek 7. 9., 17 hodin

synagoga v Liberci

KABALAT ŠABAT

s kantorkou Hannah Maxovou

v rámci Sportovních her Hakoach v Liberci


Pátek 7. 9. – neděle 9. 9. 2018

SPORTOVNÍ HRY HAKOACH

v Liberci


Úterý 11. 9., 18 hodin

Maiselova 18, 3. patro

oslava ROŠ HAŠANA 5779, 2. den,

s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou

drašu přednese kantor ŽLU Benjamin Kuras


Úterý 18. 9., odjezd z Prahy ve 14 hodin

(bude upřesněno) pronajatým autobusem

synagoga v Liberci

bohoslužba k Erev JOM KIPUR

s rabínským studentem Davidem Maxou


Pátek 21. 9., 18 hodin

modlitebna ŽLU ve Dlouhé 37

KABALAT ŠABAT

s izraelským rabínem Tamirem Nirem


Pondělí 24. 9., 18 hodin

Maiselova 18, 3. patro

oslava svátku SUKOT

s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou


Pondělí 1. 10., 18 hodin

Maiselova 18, 3. patro

oslava svátku SIMCHAT TORA

s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou


 

Na všechny tyto akce jste srdečně zváni,

rezervujte si čas na setkání s přáteli,

těšíme se s Vámi na viděnou!

 

 

UPLYNULÉ AKCE

 

Milí přátelé,

 

SIMCHAT TÓRA

 

(hebrejsky שמחת תורה‎‎ - radost z Tóry),

židovský svátek, jenž se slaví po skončení Sukot

a připadá na něj ukončení ročního cyklu čtení z Tóry

a zahájení nového čtení,

jsme oslavili společně

v novém židovském roce 5779 v předvečer svátku,

v pondělí 1. října 2018 od 18:00 hodin

ve společenském sále ve 3. patře

Maiselovy 18, Praha 1 – Staré Město

 

 

Při letošním Simchat Tóra s námi byl poprvé náš košer svitek Tóry, který EUPJ věnovala ŽLU při sobotní dopolední šabatové bohoslužbě ve Španělské synagoze 28. dubna 2018. Byl s námi ale také náš učební papírový svitek Tóry, který ŽLU pro studijní potřeby daroval v roce 2007 ctěný prezident a kantor ŽLU pan Viktor David Schwarcz. Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon pod vedením Dany Krausové. Dospělí v talitu se střídali při nošení Tóry, obešli s ní sedmkrát kolem synagogy (modlitebny) tzv. hakafot, kdy se zpívá 7 písní, při kterých dospělí tančí s Tórou. Děti si mohly opatrně rozvinout učební svitek Tóry a v kruhu si v něm zatančit. Restaurace Šalom pro nás na tento večer připravila pohoštění a košer víno.

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

oslavu svátku

 

SUKOT

 

svátku stánků - v Izraeli svátku druhé sklizně

jsme přivítali společně

v novém židovském roce 5779 v předvečer Sukot

v pondělí 24. září 2018 od 18:00 hodin

ve společenském sále ve 3. patře

Maiselovy 18, Praha 1 – Staré Město

 

 

Rituální část večera vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon pod vedením Dany Krausové. Mohli jste se naučit sukotový zvyk, jak správně potřást pravým lulavem s etrogem (palmová ratolest, vrbové a myrtové větvičky s citrusovým plodem). Děti měly ke hraní plyšový lulav s etrogem a též omalovánky ovocných stromů. Na závěr setkání pro nás restaurace Šalom připravila občerstvení a košer víno.

 

Fotografie: zde

 

 

 

 

KABALAT ŠABAT

 

v pátek 21. září 2018 v 18:00 hodin

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

 

 

Bohoslužbu k přivítání Šabatu vedl náš vzácný host, izraelský reformní rabín Tamir Nir, duchovní komunity Achva B'Kerem v Jeruzalémě, původním povoláním architekt a učitel environmentální výchovy, bývalý místostarosta Jeruzaléma a ředitel Sekulární ješivy v Tel Avivu. Proslovy rabína Tamira Nira byly tlumočeny do češtiny. Chazankou pro tento večer byla Hannah Maxová. Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš se zpěvem tradičních šabatových písní.

 

Fotografie: zde

 

 

 

II. ročník

 

MEMORIÁLU TEREZÍNSKÉ

 

 

FOTBALOVÉ LIGY

 

se uskutečnil 6. - 9. září 2018 od 15 hod.

 

 

 

Bohoslužba k novému židovskému roku 5779

        

               ROŠ HAŠANA       

 

(předvečer letos připadl na 9. 9. 2018)

a ke společenskému setkání ŽLU jsme vás srdečně zvali

v úterý 11. září 2018 od 18 hodin

do sálu ve 3. patře Židovské radnice v Maiselově 18

 

 

Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Drašu k novému roku přednesl kantor ŽLU Benjamin Kuras. Dále vystoupil pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Rodiny s dětmi byly vítány. Děti dostaly omalovánky a mohly si vyzkoušet troubení na malé šofary. Ve společenské části oslavy vás čekalo také izraelské košer víno, jablka s medem a další pohoštění, které pro vás připravila košer restaurace Šalom ŽO v Praze. 

 

Fotografie: zde

 

       Přejeme Vám všem dobrý a sladký nový rok 5779!      

Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

 

Milí přátelé,

bohoslužbu předvečer Dne smíření

 

Erev JOM KIPUR

 

v úterý 18. září 2018

v synagoze ŽO v Liberci, Rumjancevova 1362/1

vedl rabínský student David Maxa.

 

 

Přejeme Vám všem Šana Tova 5779! Ksívó Vachasimó Tauvó!

 

Což znamená: Mnoho zdraví a štěstí v novém roce 5779! Kéž by Tě nebeští písaři zapsali do Knihy života, a kéž by Bůh jejich zápis svým jménem a svou pečetí potvrdil! Věříme, že Ti z Vás, kteří se nebudou mít možnost zúčastnit uvedených svátečních setkání ŽLU, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel. Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

 

Milí přátelé,

ŽSK HAGIBOR nás pozval

ve středu 11. července 2018 od 19 hodin na

 

KLUBOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

 

do restaurace Zvonařka,

Šafaříkova 1, Praha 2 – Vinohrady,

kde jsme naplánovali další akce,

nejblíže pak vlakovou a cyklistickou cestu

do synagogy v Nové Cerekvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ