Vážení a milí přátelé,
v úterý 29. 9. 2015 od 18 hodin se konala
ve společenském sále ve 3. patře radnice ŽOP
oslava svátku


SUKOT


svátku stánků - v Izraeli svátku druhé sklizně

 

 

Svátek Sukot jsme přivítali společně v novém židovském roce 5776 ve 2. dni Sukot. Bohoslužbu ke svátku Sukot vedl rabínský student z Abraham Geiger Kolleg v Berlíně David Maxa, který pro tuto příležitost sestavil sukotový machzor, modlitební text v hebrejštině a češtině s výkladem. Tento alternativní machzor pro Erev Sukot s opravenými překlepy a nesrovnalostmi v transliteraci, které vznikly jeho rychlou přípravou, si můžete stáhnout: zde (heslo: MachzorSukot). Naučil nás též sukotový zvyk, jak správně v různých směrech potřásat pravým lulavem s etrogem (palmová ratolest, vrbové a myrtové větvičky s citrusovým plodem) a jaký význam tento dávný zvyk má. Naším vzácným hostem byl 90letý pan Prof. Alexander Nesanel Friedkterý vzpomenul na oslavy svátku Sukot během svého dětství v Žilině a poté proslovil hluboce zasvěcenou úvahu o základech židovské víry a filosofie, o židovském nonkonformismu a o židovském existencialismu ve 21. století. Zvukovou nahrávku této 50minutové přednášky pana Prof. Frieda si můžete pod heslem „FriedA“ stáhnout: zde Pěvecká skupina ŽLU Rimon (pod vedením Anny Wagnerové), pak uvedla krátkou ukázku písní ke svátkům židovského roku od Roš Hašana - Nového roku 5776, přes Jom Kipur - Den smíření, až po Sukot a nadcházející svátky Simchat Tora a Chanuka. Poté již následoval příjemný sukotový společenský večer s košer vínem a pohoštěním.

 

Fotografie: zde

 

Těšíme se s Vámi na shledanou během svátku Chanuka, který letos začne 6. prosince večer. Pozvánku s upřesněním data dalšího setkání Vám včas zašleme.

 

 

 

ROŠ HAŠANA 5776

 

První den nového židovského roku Roš Hašana 5776 se členové a přátelé Židovské liberální unie v ČR sešli v pondělí 14. 9. 2015 od 10:30 dopoledne v učebně a modlitebně ŽLU v Dlouhé 37. Našimi vzácnými hosty byla rabínka EUPJ Sylvia Rothschild s manželem a dvěma syny, která s asistencí rabínského studenta Davida Maxy vedla ranní novoroční bohoslužbu. V průběhu obřadu byly čteny i příslušné odstavce z Tóry, kterou nám pro tuto příležitost laskavě zapůjčila komunita Bejt Simcha, neboť ŽLU dosud nemá vlastní košer Tóru, ale pouze papírový učební svitek. Novoroční setkání v Dlouhé bylo velice přátelské a příjemné. Nečekaně se nás v občanském pracovním dopoledni sešlo (včetně několika menších dětí) celkem 32, ač jsme původně měli obavu o naplnění minjanu! Nakonec jsme museli využít i skládací židle, které jsme zakoupili před oslavou svátku Pesach.

 


Rozpis dalších svátečních dnů v synagogách:

 

JOM KIPUR - erev v úterý 22. 9., začátek 18:43 hod,

KOL NIDREJ - 18:45, středa 23. 9. ranní bohoslužba 10:00,
JIZKOR - 11:45, závěrečné bohoslužby mincha a neila 17:15
půst končí v 19:48 hod.
 SUKOT - erev v neděli 27. 9. 

SIMCHAT TÓRA - erev 5. 10., sváteční den 6. 10.

 


Věříme, že Ti z Vás, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se svátečních setkání v děčínské či některé pražské synagoze, prožijí Vysoké svátky v blízkých židovských obcích, kde budou jistě vlídně přijati, nebo si tyto svátky připomenou ve svých rodinách či v kruhu dobrých přátel.

 

 

Milí přátelé,
v neděli 20. září 2015 se konal již čtvrtý

 

CYKLISTICKÝ VÝLET


Naším cílem tentokrát byl Židovský památník Černovice u Tábora. Ráno jsme odjeli vlakem z Prahy do Tábora a odsud jsme se vydali na kolech na 20 km dlouhou cestu do Černovic. Cestou jsme potkali řadu zajímavostí - tanky, lamy, houby, hrušky a na závěr duhu… V Černovicích nás očekával sochař, výtvarník a fotograf Michael Deiml, který památník u tamního židovského hřbitova navrhl a realizoval v roce 2002. Velice mu děkujeme za zasvěcený výklad o historii černovických Židů, a to nejen obětí holocaustu (za které jsme se společně pomodlili Kadiš), ale i o dalších osudech přeživších. Před odjezdem jsme společně odhalili 6 nových pamětních kamenů. Přes krátkou dešťovou přeháňku a poměrně chladné počasí (které však komplikovalo spíše prohlídku památníku než samotnou cestu), se výlet vydařil a všichni účastníci se v pořádku vrátili po do Prahy. Dohodli jsme se, že se v některém z následujících víkendů pokusíme uspořádat ještě další cyklovýlet, o kterém Vás budeme včas informovat. Hlavním organizátorem bude opět Lukáš Kypta. Akci podporuje Židovské liberální unie v ČR.

 

 

Fotografie: zde

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Webová prezentace ŽLU přechází

na nový design postavený

na redakčním systému.

Zde naleznete starou verzi webu

Zde je možné si stáhnout

celý obsah starého webu

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.blog.cz/ 

 


 

ŽLU V ČR LETOS POPRVÉ VYDÁVÁ

VLASTNÍ KALENDÁŘ

NA NOVÝ ŽIDOVSKÝ ROK 5776

S FOTOGRAFIEMI Z IZRAELE

 

 

Zájemci si mohou kalendář objednat

na adrese mariechen@seznam.cz

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

HANA ALISA OMER:

OD HOLOCAUSTU

K NEBESKÉMU JERUZALÉMU

 

 

Vernisáž: čtvrtek 24. září 2015

Výstava potrvá do 31. 12. 2015

Židovská obec v Děčíně    

 


 

DAVID KRAUS:

ALTPRAGEROVY TOULKY

Fotografie

 

 

Klub Gešer, Židovská obec v Praze

Praha 1, Maiselova 18

Výstava potrvá do poloviny září 2015

 


 

Zajímavý rozhovor

s Moše Arensem,

který byl izraelským ministrem zahraničí

mezi lety 1988 a 1990,

ale také byl v 80. a 90. letech ve třech

různých vládách ministrem obrany

Státu Izrael: zde

 

(ČT24, 28. 4. 2015)

 


 

Zpráva o pomoci Státu Izrael
obětem zemětřesení v Nepálu: zde

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA
INFO@ZLU.CZ