Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme

v pátek 21. října 2016 od 18 hod.

do modlitebny ŽLU ve Dlouhé 37, Praha 1,

kde se bude konat

 

Kabalat Šabat

 

vedený naším vzácným hostem,

londýnským kantorem

Adrianem Harmanem

 

 

Kantora Harmana přivede jeho přítel Benjamin Kuras. Kantor Adrian Harman nám o sobě napsal toto: „Vyrůstal jsem v ortodoxní komunitě v Londýně, kde jsem spontánně absorboval styl kantorského chorálu a získal Hazzanut diplom na Jews’ College, i když postupem doby jsem se stáhl z dogmatického přístupu a dominuje u mě dodržování širšího duchovního způsobu života. Také jsem studoval hru na housle, pak klavír, nakonec jsem vystupoval s klasickou kytarou a zpěvem. Kytarový repertoár, kterému se věnuji, jsem si oblíbil především díky kantorské a odborné práci v klasickém divadle, zvláště v Royal Shakespeare Company. Toto moje angažmá se konalo v 60., 70. a na počátku 80. let minulého století. Poté jsem se postupně vrátil k práci v londýnských reformních synagogách, nejprve ve Finchley Reform Synagogue, v současné době působím jako kantor ve West Central Synagogue.“ Přijďte 21. 10. přivítat Šabat s tímto naším vzácným a zajímavým hostem. Těšíme se na viděnou!

 

 

Předvečer Dne smíření,

 

EREV JOM KIPUR

 

v úterý 11. října 2016,

jsme díky pozvání

rabínského studenta Davida Maxy

a Židovské obce v Liberci

mohli prožít v krásné, liberecké synagoze 

 


Jsme vděčni panu Jonathanu Wootliffovi, který sponzoroval pronájem malého autobusu, jímž jsme mohli odjet z Prahy do liberecké synagogy a tam od 19:00 hodin vyslechnout modlitbu Kol Nidre a celou bohoslužbu k Erev Jom Kipur v úžasně citlivém, melodickém a myšlenkově bohatém podání Davida Maxy. Pro všechny přítomné to byl neobyčejně krásný zážitek. Mnoho štěstí a zdraví v novém židovském roce 5777! Věřme, že nás nebeští písaři zapsali do Knihy života a Bůh jejich zápis svým jménem a svou pečetí potvrdil! Gmar chatima tova!

 

Fotografie: zde

 

 

K bohoslužbě na svátek

 

Roš Hašana 5777

 

a ke společenskému setkání ŽLU v ČR

jsme se sešli v pondělí 3. října od 18:00 hodin

v sále ve 3. patře Židovské radnice v Maiselově 18

 

 

Bylo nás 76 členů a přátel ŽLU. Bohoslužbu vedl kantor ŽLU Benjamin Kuras, kterého pěvecky doprovodila Věra Emuna Hroudová. Naše operní pěvkyně Jaroslava Hannah Maxová se omluvila z vážných rodinných důvodů. Součástí bohoslužby bylo i tradiční troubení na šofar. Ve společenské části oslavy nás čekalo izraelské košer víno, jablka s medem a další pohoštění, které pro nás připravila košer jídelna DSP Hagibor. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu tohoto přátelského setkání k začátku nového židovského roku 5777, zvláště pak těm, kteří pomohli při závěrečném úklidu sálu a stěhování 30 skládacích židlí zpět do Dlouhé. Troubení na šofary a kněžské požehnání si můžete poslechnout a zhlédnout na videu, které si s použitím hesla/password RH5777 stáhnout: zde  Přejeme Vám všem dobrý a sladký nový rok 5777!

 

Fotografie: zde

 

 

Židovské muzeum v Praze pořádalo

v úterý 27. září 2016

v Maiselově synagoze

prezentaci knihy Miloše Pojara

 

T. G. MASARYK A ŽIDOVSTVÍ

 

Spoluzakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze PhDr. Miloš Pojar se už před „sametovou revolucí“ zabýval vztahem filosofa, sociologa a státníka T. G. Masaryka k židovství a Židům.

 

Pojarova mise jako prvního polistopadového československého a českého velvyslance v Izraeli tento zájem dále prohloubila. Hlavním výsledkem jeho dlouhodobých rešerší je kniha „T. G. Masaryk a židovství“, kterou 4 roky po smrti Miloše Pojara z autorovy pozůstalosti vydalo nakladatelství Academia. Nad touto publikací a jejími širšími souvislostmi se zamýšleli autorův syn a pozdější nástupce na ambasádě v Tel Avivu, politolog Tomáš Pojar, historici Alexander Fried a Michal Frankl a izraelský pilot a podnikatel Hugo Marom, rodák z Brna. Besedu moderoval Petr Brod.

 

 

Zvukový záznam (1 hodina 23 minut) si můžete poslechnout po stažení audiosouboru se zadáním hesla/password TGM1: zde

Fotografie: zde

 

 

Milí přátelé,

ve čtvrtek 22. září 2016 jsme se rozhodli

zapomenout chvilku na starosti

a přišli jsme se podívat na

 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

 

S HUDBOU A TANCEM

 

ve dvoře Domu u zeleného stromu

ve Dlouhé 37, Praha 1.

Pořádal ji Atelier D13 návrhářky a krejčové (členky ŽLU)

Zuzany Tiché a její modelky

 

 

Fotografie: zde

 

 

Milí přátelé,

9. - 11. září 2016 v Děčíně

se uskutečnil 22. ročník

 

 

SPORTOVNÍCH HER

 

HAKOACH

 

 

 

Hry vznikly v roce 1995 z podnětu předsedy Židovské obce v Děčíně, vynikajícího sportovce, několikanásobného mistra světa v hodu oštěpem seniorů Vladimíra Poskočila. V letech 1995 - 2001 se v Děčíně konalo prvních sedm ročníků těchto sportovních her. V letech následujících už hry hostila různá další města v Čechách. Do Děčína se hry opět vrátily v roce 2007, kdy jsme slavili 100. výročí založení děčínské synagogy. Po devíti letech tedy Sportovní hry Hakoach letos opět zavítaly do Děčína. Organizační výbor sportovních her tvořili František Fendrych, Lukáš Kypta a Miroslava Poskočilová.

 

Účast byla, jako ostatně každý rok, hojná a soutěžilo se v těchto disciplínách: bowling, volejbal, turistika, badminton, tenis, oštěp, běh, stolní tenis, střelba, plavání a šachy. Jak jistě všichni víte, na sportovních hrách Hakoach nejde pouze o sportovní výkony, ale též o setkání lidí stejného židovského osudu, víry, kultury, historie a stylu života. Víkend proto začal páteční bohoslužbou Kabalat Šabat, kterou krásně vedla kantorka, operní pěvkyně Jaroslava Maxová. Následovala večeře, a poté již první disciplína - bowling. Sobotní den byl celý vyhrazen sportu. Po snídani se sportovci rozdělili do skupin podle jednotlivých disciplín. Začalo se volejbalem a turistikou. Po obědě následovaly disciplíny v pořadí badminton, stolní tenis, tenis, oštěp, běh, střelba a šachy. Protože bylo celý víkend slunečné počasí s vysokými teplotami, tak byly (hlavně venkovní) sporty náročné na fyzickou kondici. Po vyčerpávajícím dni se v sobotu večer konal v děčínské synagoze úžasný koncert houslového virtuóza Alexandera Shonerta. Po koncertu byl Šabat ukončen Havdalou, kterou vedl Miloš Kašpar. Následovala večeře a po ní slavnostní udílení medailí. Neděle byla již pouze ve znamení plavání. Celý víkend proběhl v příjemné a přátelské atmosféře a věříme, že si ho všichni náležitě užili.

 


Děkujeme všem za účast, za sportovní výkony a za kamarádský přístup. Závěrem ještě vyjadřujeme velké poděkování ŽO v Děčíně za možnost zorganizovat hry v jejich krásném městě a blahopřejeme vítězům disciplín k medailím získaným na těchto hrách. Výsledky jednotlivých disciplín si můžete s použitím hesla Decin16 stáhnout: zde  Těšíme se na shledanou za rok na 23. ročníku Sportovních her Hakoach, které se uskuteční v září 2017 v Kolíně!

 

Fotografie: zde

 

 

 

 

 

 

 


   

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Židovské liberální unie v ČR

konané v Maiselově 18, Praha 1,

dne 24. 3. 2016,

zvolilo nové ORGÁNY ŽLU

v následujícím složení:

PŘEDSTAVENSTVO ŽLU:

František Fendrych - předseda

a statutární zástupce ŽLU

Viktor David Schwarcz - prezident a kantor

Jiřina Marie Nováková

- místopředsedkyně a zástupkyně ŽLU

v Radě Federace ŽO v ČR

Jaroslava Maxová - místopředsedkyně

Věra Dvořáková

Eva Feiglová

Pavel Chalupa

Bohumil Skála

Jonathan Wootliff

REVIZNÍ KOMISE ŽLU:

Tomáš Bergman - předseda RK

Vladimír Erban

Věra Chudáčková

KANTOR ŽLU:

Benjamin Kuras

- Finchley Reform Synagogue, London

RABÍN ŽLU:

Thomas Salamon

- Westminster Synagogue, London

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

HANA ALISA OMER:

VÝSTAVA OBRAZŮ

 

 

Do konce září 2016

v Synagoze Turnov,

Krajířova 2199, 511 01 Turnov

Info: zde

 


 

ŽLU V ČR LETOS POPRVÉ VYDÁVÁ

VLASTNÍ KALENDÁŘ

NA NOVÝ ŽIDOVSKÝ ROK 5776

S FOTOGRAFIEMI Z IZRAELE

 

 

Zájemci si mohou kalendář objednat

na adrese mariechen@seznam.cz

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2015

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2015

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ