Vážení a milí přátelé, studenti

biblické a moderní hebrejštiny,

 

lektorka Eva Feiglová

 

se rozhodla ukončit

svou pedagogickou činnost v kurzech ŽLU.

 

Jménem představenstva ŽLU i jménem všech studentů

jí z celého srdce děkujeme za její obětavou

a úspěšnou práci v uplynulých 5 letech.

 

Věříme, že její nenahraditelné znalosti judaismu

a hebrejštiny budeme moci i nadále využívat alespoň

v dílčích radách k přípravě oslav židovských svátků

a rituálních záležitostech ŽLU.

 


Nadále mohou pokračovat kurzy moderní hebrejštiny vedené lektorkou Vierou Adamuščínovou. Kurzy a přednášky z biblické a částečně i moderní hebrejštiny (ivritu) v ŽLU převezme od září 2017 zkušený a známý lektor Karel Hrdlička.


O rozsahu a časových plánech kurzů hebrejštiny bude třeba se domluvit s lektory a studenty kurzů, neboť nová pravidla pro financování výuky z grantů MŠMT ČR zavazují ŽLU k tomu, aby uhradila z vlastních prostředků nejen nájem a služby v učebnách, ale i 30% mzdových nákladů na lektory, které ovšem ŽLU nemá k dispozici. Kurzy proto nadále NEMOHOU BÝT ZDARMA! Děkujeme Vám za pochopení. Představenstvo Židovské liberální unie v ČR.

 

 

Milí přátelé,

před svátky si Vás dovoluje pozvat

v neděli 10. prosince 2017

ke vzpomínce na

česko-židovského spisovatele

 

VOJTĚCHA RAKOUSE

 

u příležitosti 155. výročí jeho narození (*8. 12. 1862)

 

 

           

            Vojtěch Rakous v roce 1932                                 Modche a Rézi, vydání z roku 1968

 

Jeho knížka humorných povídek „Modche a Rezi“ ze života židovských manželů na české vesnici na přelomu 19. a 20. století mnohé z nás okouzlila a stala se celoživotní stálicí, ke které se vracíme pro potěšení. Ke vzpomínce se sejdeme u spisovatelova hrobu na Novém libeňském židovském hřbitově, vchod z ulice Na Malém klínu, Praha 8 (nedaleko stanice metra C Ládví, kdo zabloudí, ať zavolá na číslo 739776660), a to v neděli 10. prosince 2017 ve 14 hodin. Nejdříve poklidíme jeho hrob a okolí (nářadí bude připravené), potom si připomeneme život a dílo spisovatele Vojtěcha Rakouse a uctíme ho modlitbou „El male rachamim“, kterou zazpívá kantorka ŽLU Hannah Maxová. Následně si přečteme ukázky z jeho povídek. Hlásit si nikomu nemusíte, najdete-li čas, přijďte. Těšíme se na shledanou!

 

Životopis Vojtěcha Rakouse najdete: zde
 

 

 

Synagoga v Děčíně

Žižkova 4, 405 02 Děčín IV

pátek 15. 12. 2017 (27. kislev 5778) v 17 hod.

 

CHANUKOVÝ KONCERT

 

Jaroslava Hannah Maxová - zpěv (mezzosoprán)

Veronika Ptáčková - klavírní doprovod

 

 

Na koncertě zazní chanukové písně v hebrejštině, ladinu, jidiš a v češtině. Ve druhé polovině si vyslechnete zhudebněné žalmy v hebrejštině a žalmy z tvorby Antonína Dvořáka.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásný umělecký zážitek!

ŽO v Děčíně a ŽO v Ústí nad Labem Židovská liberální unie v ČR

 

 

 

Iniciativa OR TAMID usilující o rozvoj

otevřeného a progresivního, židovského sociálního

a kulturního života v Praze a celé České republice

s důrazem na zapojení mladých lidí a celých rodin,

ve spolupráci s European Union for Progressive Judaism

Vás zvou na

 

CHANUKOVOU HAVDALU

 

s dětským programem

vedenou rabínským studentem Davidem Maxou

(Abraham Geiger College, Berlin)

v sobotu 16. prosince 2017 v 15:30 hod.,

Hotel Modrá Růže, Rytířská 403 / 16, Praha 1

 

Vstupné: dospělí 200 Kč / osoba včetně večeře, děti do 12 let zdarma (hlídání dětí bude zajištěno). Závazné přihlášky, prosíme, pište co nejdříve na DVĚ e-mailové adresy, a to: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Až se kapacita míst naplní, oznámíme vám to a další přihlášky už nebudeme moci akceptovat! Vzhledem k omezené kapacitě míst se prosím ZAREGISTRUJTE VČAS!

 

Těšíme se s vámi na shledanou! OR TAMID,

koordinátorka Julie Bergmannová a Představenstvo ŽLU v ČR.

 

 

Milí přátelé,

přeposíláme Vám pozvánku

od Sportovního klubu Hakoach:

 

CHANUKOVÝ BĚH 2017/5778

 

Neděle 17. 12. 2017, 12:30 – 14:00 hod.

Dvě varianty délky: 4,5 km a 500 m

 


Odkaz k přihlasovacímu formuláři: zde REGISTRUJTE SE! Konec registrace ve čtvrtek 14. 12. 2017. Start bude z bezpečnostních důvodů upřesněn emailem. Zaregistrovaným běžcům bude zaslán v pátek 15. 12. podrobný harmonogram. CHANUKOVÝ BĚH je součástí akce CHANUKA SPOLEČNĚ v Maiselovce a na HagiboruTradičně nás budou doprovázet běžci s mírovou pochodní z hnutí PEACE RUN. Běžci si opět budou moci zakoupit trička s motivem běžce za 50 Kč/1 ks.

 

 

Vážení a milí přátelé,

velký židovský svátek světel

a znovuzasvěcení Jeruzalémského chrámu

 

CHANUKA 5778

 

letos připadá na dny 12. 12. (Erev) – 20. 12. 2017.

Židovská liberální unie v ČR bude pořádat

chanukové společenské setkání ŽLU

v úterý 19. prosince 2017 od 18 hod.

ve společenském sále ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1,

kde se sejdeme k zapálení všech 8 svící na chanukiji!

 

Setkání se letos zúčastní všichni 3 kantoři ŽLU! Chanukovou oslavou nás bude provázet kantorka ŽLU, operní mezzosopranistka Hannah Maxová. Kantor ŽLU,  česko-anglický spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras přednese svůj příspěvek „Světlu zdar“. Věříme, že budeme moci přivítat i ctěného prezidenta a kantora ŽLU pana Viktora Davida Schwarcze, poděkovat mu za vše, co vykonal pro naši komunitu, a pogratulovat mu k jeho blízkým 95. narozeninám! Během oslavy vystoupí pěvecký sbor ŽLU Rimon vedený Danou Krausovou. Pro děti budou připraveny chanukové omalovánky a budeme s nimi vyrábět papírový drejdl. Na závěr chanukového setkání ŽLU bude pro Vás připraveno pohoštění s košer vínem, latkes, sufganijot, chumus a jiné dobroty.

 

 

Příspěvek 200,- Kč k úhradě nákladů chanukové oslavy bude vybírán při vstupu do sálu (děti do 12 let zdarma). PŘIHLÁŠKY, prosíme, pište na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na mobil 739776660, a to nejpozději do pátku 15. 12. (12:00 hodin), abychom Vám mohli zajistit pohoštění (neboť v pátek 15. 12. po poledni restaurace Šalom vyžaduje konečnou objednávku jídla!), rezervovat místo v sále ve 3. patře a podle požadavku ostrahy ŽO Praze včas zapsat vaše jméno do seznamu účastníků oslavy. Nezapomeňte si vzít s sebou osobní doklady. Všichni jste srdečně zváni na chanukové společenské setkání ŽLU! Těšíme se s Vámi na shledanou! Představenstvo Židovské liberální unie v ČR

 

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ