MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY

 

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Před 75 lety dne 27. ledna 1945

byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim.

 

Vzpomeňme ve svých modlitbách na oběti holocaustu

ze svých rodin, blízkých přátel i vzdálených souvěrců.

 

Hrůzy holocaustu nesmí mezi lidmi

upadnout do zapomnění.

 

 

Milí přátelé,

rádi jsme vás pozvali na

 

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ

 

ŽIDOVSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU

 

ŽSK HAGIBOR

 

ve středu 22. ledna 2020

v Hospůdce U Pošty – Doma,

Nad Primaskou 28, Praha 10 – Strašnice.

 

 

V této tradiční hospůdce, založené v roce 1931, jsme si v rezervovaném salonku u dobrého piva a jídla, na vzdáleném pozadí živé country kapely, popovídali o dalších plánech a akcích jednotlivých oddílů klubu. Těšíme se s Vámi na příštích akcích na shledanou! Výbor ŽSK HAGIBOR

 

 

Volejbalový tým ŽSK HAGIBOR

ve složení 

Karel Hereš, David Šimáček, Martin Bartoš,

František Fendrych, Juraj Pick,

Jana Řežábková a Jitka Štecová

nás důstojně reprezentoval na 11. ročníku

 

Memoriálu J. Fröhlicha ve volejbale

 

v sobotu 18. 1. 2020 v Sokole Karlín.

 

V konečném pořadí se volejbalový tým ŽSK Hagibor dělil o 5. - 8. místo. Postoupil z druhé úvodní skupiny až do společného osmifinále, kde s vítězným družstvem první skupiny čestně prohrál 10:20, 15:20, dobrý výsledek! Děkujeme a přejeme další úspěšné akce! Výbor ŽSK HAGIBOR

 

(zleva doprava stojící: Karel Hereš, David Šimáček, Martin Bartoš, František Fendrych, Juraj Pick)

(sedící: Jana Řežábková, Jitka Štecová) 

 

Ec chajim

progresivní židovská komunitní iniciativa

s podporou Evropské unie

progresivního judaismu

vás pozvala na

 

RODINNÝ KABALAT ŠABAT

 

A ŠABATOVOU VEČEŘI

 

v Praze dne 17. ledna 2020 (pátek) od 18 hod.

s rabínským studentem Davidem Maxou

a profesorem Ralphem Seligem

(Abraham Geiger College, Postupim).

 

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

ŽLU uspořádala

v pátek 10. ledna 2020 od 18 hodin

v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37, Praha 1

 

ONEG  ŠABAT

 

(radost, potěšení z příchodu šabatu)

s naším vzácným hostem

Prof. Alexandrem Nesanelem Friedem

 


Bohoslužbu vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová a vyprávěl pan profesor na téma, jak sám říká „Co  mě napadne“, což, jak víme z předchozích setkání, je vždy velmi zajímavé, protože jeho vzpomínky pamětníka první republiky a přeživšího holocaustu jsou úžasné a zcela nenahraditelné. U košer vína jsme se potom spolu naučili hebrejskou píseň „Avinu She-Ba-Shamayim“ (Náš Otec, jenž je na nebesích), která je modlitbou za Stát Izrael. Můžete si ji poslechnout: zde

 

Fotografie: zde

 

Ec chajim

progresivní židovská komunitní iniciativa

nás pozvala na

 

CHANUKOVOU OSLAVU

 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 

VE WINTERNITZOVĚ VILE

 

dne 23. prosince 2019 od 18 hod.

s rabínským studentem Davidem Maxou

a profesorem Ralphem Seligem

(Abraham Geiger College, Postupim)

 

 

Svíčky zapálili Tobiáš a Samuel Cysařovi, prapravnuci pražského židovského právníka Josefa Winternitze, který vilu nechal postavit na začátku 30. let 20. století. Chanukové světlo tak ve Winternitzově vile hořelo vůbec poprvé od vyhnání Winternitzovy rodiny nacisty! Velké poděkování patří majiteli Winternitzovy vily David Cysař za možnost uspořádat chanukovou oslavu na tomto nádherném místě a všem zaměstnancům vily za jejich velkou pomoc při organizaci. Výtěžek chanukové tomboly, kterou skvěle připravila Anit Nono, bude věnován LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím. Za hudební program moc děkuji Jaroslava Hannah Maxová a profesoru Ralphu Seligovi (Abraham Geiger College). Večer by také nebylo možné uskutečnit bez úžasného nasazení členů teamu Ec chajim Praha a všech dobrovolníků a příznivců. Bylo ctí opět přivítat tajemníka Federace židovských obcí Tomas Kraus.

 

Fotografie od paní Leony Kalvodové: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

židovský svátek světel

a znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu

CHANUKA v roce 5780

připadl letos na dny 22. 12. 2019 (Erev) – 30. 12. 2019 o.l.

Židovská liberální unie v ČR vás srdečně pozvala na

 

PŘEDCHANUKOVÉ

 

SPOLEČENSKÉ

 

SETKÁNÍ

 

ve středu 18. prosince 2019 od 19 hodin

v jídelně v přízemí Maiselovy 18, Praha 1,

kde jsme se setkali alespoň k symbolickému

zapálení deváté svíce šamaš (sluha),

která od 22.12. postupně zapalovala

dalších osm svící na chanukii.

 

 

Naším vzácným hostem byl velvyslanec Státu Izrael v ČR, jeho excelence, pan Daniel Meron s chotí Jill. Předchanukovou oslavou nás provedla chazanka ŽLU, operní mezzosopranistka Hannah Maxová, která též prosloví svou úvahu o chanukových zázracích a následně představí druhé CD vydané ŽLU „Zázraky - Chanukové písně a židovské ukolébavky“. I toto již druhé CD vydává ŽLU s finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), dále pana Jonathana Wootliffa, paní MUDr. Jany Kouřimské a manželů Lindy Štucbartové a Rostislava Jirkala. Na realizaci CD se kromě zpěvačky Hannah Maxové podíleli klavíristka Veronika Ptáčková, kytarista a zpěvák Jan Maršálek, houslistka Helén Rockhousle, flétnistka Anna Wagnerová, autor skladeb Alexander Goldscheider a jeho Romantic Robot Orchestra, dále pěvecký sbor Lucky Voice Band, pěvecký sbor ŽLU Rimon a dětský sbor ŽLU Rimonele. Zvukovou režii, nahrání skladeb a výrobu CD zajistilo hudební studio ORM, jmenovitě Pavel Růžička a jeho syn Michal Růžička, dále pak fotograf a grafik David Šimáček. Většina realizátorů CD byla přítomna na oslavě.

 

 

Pro děti byly na oslavě připraveny chanukové omalovánky. Na závěr chanukového setkání ŽLU bylo připraveno pohoštění s košer vínem, latkes (bramboráky), sufganijot (koblihy), chumus a jiné dobroty.

 

Fotografie: zde
 

 

Vážení a milí přátelé,

v neděli 24. listopadu 2019

jsme se na Novém židovském hřbitově v Praze

naposledy rozloučili se vzácným, ctěným,

moudrým a statečným

člověkem, kantorem ŽLU

 

Viktorem Davidem Schwarczem

 

 

Děkujeme Vám za bohatou účast více než 100 lidí! Na místě jsme se rozhodli, že se sejdeme hned na následující kabalat šabat, kdy už se po pohřbu budeme moci pomodlit kadiš za našeho zesnulého kantora. Srdečně jsme Vás pak pozvali na komorní kabalat šabat v pátek 29. listopadu 2019 od 18:00 hodin v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1. Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Kadiš za kantora ŽLU Viktora Davida Schwarcze pronese předseda ŽLU František Fendrych, který nám po kiduš ve společenské části večera s komentářem promítnul fotografie a videa ze svého archivu různých akcí ŽLU, kterých se účastnil náš kantor Viktor David Schwarcz. Ve Viktorově podání jsme si poslechli i jeho oblíbené maďarské a hebrejské písně.

 

Na fotografii je uprostřed Viktor David Schwarcz, kdy se dne 10. 11. 2007 (ve svých téměř 85 letech) osobně účastnil blokády ulic na Starém Městě proti chystanému pochodu neonacistů v čase výročí nacistického protižidovského pogromu, tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938. 

 

 

Vážení a milí přátelé,

srdečně jsme vás pozvali na

 

KOMORNÍ PŘIVÍTÁNÍ

 

ŠABATU

 

v pátek 22. listopadu 2019 v 18 hod.

v naší modlitebně ve Dlouhé 37 v Praze 1

 


Bohoslužbu vedla kantorka ŽLU Hannah Maxová. Po společných modlitbách se uskutečnil kiduš. Se členy sboru Rimon jsme si zazpívali šabatové písně. Bylo připraveno malé občerstvení s vínem. 

 

 

Vážení přátelé,

srdečně jsme vás pozvali na

 

PŘIVÍTÁNÍ ŠABATU

 

s 15člennou výpravou z londýnské komunity

Edgware & Hendon Reform Synagogue

 v pátek 1. listopadu 2019 od 18 hodin

ve společenském sále

ve 3. patře Maiselovy 18, Praha 1

 


Komunita Edgware & Hendon Reform Synagogue věnovala v roce 2018 Židovské liberální unii v ČR jeden ze svých svitků Tóry, který byl ŽLU slavnostně předán při pražském kongresu EUPJ ve Španělské synagoze při sobotní bohoslužbě šacharit dne 28. dubna 2018, info: zde


Kabalat šabat vedla chazanka ŽLU Hannah Maxová. Na závěr setkání pro nás restaurace Šalom připravila občerstvení a košer víno.

 

Fotografie: zde

 

 

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

EVA ERBENOVÁ:

27. LEDEN - DEN PAMÁTKY

OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Rozhovor se spisovatelkou Evou Erbenovou,

který byl 27. ledna 2018 vysílán

na Českém rozhlase Dvojka: zde

 


 

Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme,

že pěvecký sbor ŽLU Rimon má

novou sbormistryni

 

DANU KRAUSOVOU

 

Pravidelné zkoušky budou v každých 14 dní,

a to vždy v pátek od 16 hodin ve Dlouhé 37.

Vítáme nové členy pěveckého sboru Rimon!

Kdo se na zpěv necítí, může podporovat

rytmickými nástroji. Nové zájemce prosíme,

aby se ohlásili na e-mail info@zlu.cz

nebo přes SMS na mobil +420603202757

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2017

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2017

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

EVA ERBENOVÁ

 

Rozhovor se spisovatelkou

ze dne 19. září 2016: zde

 

Setkání Evy Erbenové s předsedou ŽO v Děčíně

Vladimírem Poskočilem 6. 11. 2006

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

BENJAMIN KURAS:

TSUNAMI PRAVICOVÉHO

EXTRÉMISMU

 

Komenář česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze dne 20. 2. 2017

Odkaz: zde

 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ