Vážení a milí členové, příznivci a přátelé

Židovské liberální unie v ČR,

prosíme, zapište si do svých diářů

datum nejbližší akce ŽLU:

 

Oslava svátku ŠAVUOT

 

ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 18 hodin

v jídelně (přízemí) Židovské radnice v Maiselově 18

 

 

Bohoslužbu povede rabín WUPJ

Ruven Bar Ephraim.

Vystoupí hudební skupina Tra-la s repertoárem

sefardských melodií a písní.

 

 

Těšíme se s Vámi na shledanou!

 

 

V neděli 22. 5. 2016 se 15 cyklistů

ze sportovního klubu Hakoach a ŽLU

spolu se svými přáteli vydalo na další výlet

 

„Tour de Praha“

 


Od železničního mostu na Výtoni zamířili na 37 km dlouhou cestu po silnicích a cyklostezkách na jihu Prahy. Za krásného slunečného počasí úspěšně projeli celou trasu. Jak vidíte na snímcích, cestou překonali i jeden defekt zadního kola, projeli cesty Krčským a Milíčovským lesem, kolem rybníků a toku Botiče, potkali na pastvě koně (patřící policejnímu sboru na Jižním Městě), první zastávku si udělali na hřišti Rugby Klubu v Petrovicích, kde zhlédli část zápasu ženských rugbyových týmů Sparty a Tatry Smíchov. Za stavu 12 : 7 pro Spartu pokračovali v cestě kolem Hostivařské nádrže až k původní michelské synagoze, která nyní slouží jako evangelický kostel. Od ní se vydali nuselským údolím zpět k Vltavě, kde na závěr této povedené akce ještě společně poseděli v restauraci Na Výtoni. Další výlet na kolech chystáme až po oslavě svátku Šavuot, na kterou Vás srdečně zveme ve čtvrtek 9. 6. 2016.

 

Fotografie: zde

 

 

Vážení a milí přátelé,

     v pátek 6. 5. 2016 po bohoslužbě k přivítání Šabatu,

kterou v modlitebně ŽLU ve Dlouhé 37 vedl David Maxa,

společně oslavili své narozeniny

dva členové představenstva ŽLU

paní Eva Feiglová (*28. 4. 1946)

a pan Jonathan Wootliff (*6. 5. 1959)

Ad mea veesrim šana!

 

Děkovný dopis, který účastníkům oslavy a gratulantům sepsali Eva Feiglová a Larry Somer:
Milí Přátelé, Dear friends, rádi bychom Vám z celého srdce poděkovali za včerejší krásný večer. We would like to thank you from all our heart for  yesterday´s beautiful evening. Děkuji za všechny krásné dárky a květiny. Thanks for all the beautiful gifts and flowers. Chava and Larry

 

 

Fotografie: zde

 

Vážení přátelé,

dne 12. května 2008 ve věku 98 let

zemřela žena jménem

Irena Sendlerowa

(rozená Krzyżanowska)

 

 

Při 8. výročí její smrti vzpomeňme na osud a hrdinství této úžasné Polky, která z varšavského ghetta pomohla zachránit 2500 židovských dětí. Podobně jako u sira Nicholase Wintona se o jejích hrdinských činech dlouho nevědělo a její zásluhy na záchraně životů židovských dětí dodnes nejsou všeobecně známy a oceňovány. Během druhé světové války Irena získala povolení k práci ve varšavském ghettu jako instalatérka-svářečka. Měla k tomu svůj důvod. Irena věděla o plánech nacistů se Židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta, v zadní části svého náklaďáku měla místo pro starší děti. Tam také vozila psa, kterého vycvičila štěkat, když auto projíždělo branou. Vojáci to nechtěli řešit, a také štěkot psa pomáhal zamaskovat zvuky, které děti mohly vydávat. Během své činnosti v ghettu Irena dokázala takto osobně zachránit asi 400 dětí. Nacisté ji nakonec při jedné z těchto akcí odhalili, zatkli ji, přelámali nohy, ruce a brutálně ji ztloukli. Byla odsouzena k smrti, ale odbojové organizaci Rada pro pomoc Židům (Żegota) se podařilo podplatit dozorce, kteří jí umožnili prchnout a zapsali ji jako popravenou. Po útěku i nadále pokračovala v zachraňování Židů. Żegota pod jejím vedením propašovala z ghetta celkem asi 2500 židovských dětí.  Irena si vedla poznámky o všech dětech, které se jí podařilo osvobodit. Uschovala je ve sklenici zahrabané pod stromem na její zahrádce. Po válce se pokoušela najít rodiče zachráněných dětí a znovu spojit rodiny. Ale většina z nich skončila v plynových komorách. Děti se dostaly do dětských domovů a byly adoptované.
    

V roce 2007 byla Irena Sendlerowá nominována na Nobelovu cenu míru, ale zvolena nebyla. Cenu tenkrát dostal Al Gore za projekt o globálním oteplování... Další informace o Ireně Sendlerowé najdete: zde (česky) a zde (anglicky)

 

Pamatujme na paní Irenu Sendlerowou s nejvyšší úctou a požehnáním!

 

 

Vážení a milí přátelé,

v úterý 10. 5. 2016 v 18:30 hod. se

v učebně a modlitebně ŽLU ve Dlouhé ulici 37

uskutečnilo setkání

 

S IZRAELSKÝM SOCHAŘEM

 

DANIELEM KAFRIM

 Narodil se v roku 1945 na Slovensku v Bytči (u Žiliny). V roce 1945 emigroval se svými rodiči do Izraele. Vyrůstal v Kirjat Motzkin nedaleko Haify. Studoval v Jeruzalémě v letech 1966 – 1969 na Akademii výtvarných umění Bezalel. V letech 1973 – 1975 byl učitelem sochařství a kreslení na katedře umění University v Haifě. Je mezinárodně uznávaným sochařem. S jeho díly je možné se setkat nejen v Izraeli, ale i v USA v Chicagu a v dalších amerických městech. Žije v Jeruzalémě s manželkou a čtyřmi dětmi. Jeho dílo znají ti, kdo viděli reliéf dětské tváře před vstupem do památníku zavražděných dětí v Yad Vashem, kdo přiletěli na letiště v Tel Avivu a potkali cestou bustu Ben Guriona, nebo ti kdo viděli tento oblouk „Brána víry“ v Jaffě.

 

 

Setkání se členy Spolku akademiků Židů, ŽLU a dalších přátel se sochařem Danielem Kafrim, jeho ženou a jeho sestrou  proběhlo v milé atmosféře. Dozvěděli jsme se mnoho detailů o jeho umělecké práci i osudech členů jeho rodiny, mimo jiné i to, že jeho příbuzným  je člen SAŽ a ŽLU MUDr. Ondřej Trojan, který setkání pana Kafriho s námi připravoval.

 

Fotografie: zde

 

 

 


   

Jak se stát členem

Chtěli byste se stát aktivním členem naší organizace? Přečtěte si, za jakých podmínek.


Jak nás podpořit

Nechcete být členem, ale líbí se vám,

co děláme. Můžete nás podpořit darem, DMSkou, PayPalem či jiným způsobem.


Judaismus

Chcete poznat, co judaismus obnáší, ale nevíte, jak do toho? Pomůžeme vám.


Akce

Jsou různorodé, od kulturních či sportovních až

po demonstrace apod.

 


 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Židovské liberální unie v ČR

konané v Maiselově 18, Praha 1,

dne 24. 3. 2016,

zvolilo nové ORGÁNY ŽLU

v následujícím složení:

PŘEDSTAVENSTVO ŽLU:

František Fendrych - předseda

a statutární zástupce ŽLU

Viktor David Schwarcz - prezident a kantor

Jiřina Marie Nováková

- místopředsedkyně a zástupkyně ŽLU

v Radě Federace ŽO v ČR

Jaroslava Maxová - místopředsedkyně

Věra Dvořáková

Eva Feiglová

Pavel Chalupa

Bohumil Skála

Jonathan Wootliff

REVIZNÍ KOMISE ŽLU:

Tomáš Bergman - předseda RK

Vladimír Erban

Věra Chudáčková

KANTOR ŽLU:

Benjamin Kuras

- Finchley Reform Synagogue, London

RABÍN ŽLU:

Thomas Salamon

- Westminster Synagogue, London

 


 

Informační blog spolku MAGEN

 

http://zidovskelisty.info/ 

 


 

ŽLU V ČR LETOS POPRVÉ VYDÁVÁ

VLASTNÍ KALENDÁŘ

NA NOVÝ ŽIDOVSKÝ ROK 5776

S FOTOGRAFIEMI Z IZRAELE

 

 

Zájemci si mohou kalendář objednat

na adrese mariechen@seznam.cz

 


 

KABALAT ŠABAT

VE VYSOKÉ SYNAGOZE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

 

 

Po dohodě s vedením ŽOP a se souhlasem
vrchního pražského rabína Davida Petera
se všichni zájemci z komunit ŽLU a Bnej Israel
mohou pravidelně scházet

k šabatovým bohoslužbám
v důstojných prostorách Vysoké synagogy, 
která byla vystavěna společně

s Židovskou radnicí v roce 1577.

 

Vchází se do ní z 1. patra Maiselovy 18, Praha 1,
přes ochranku a recepci na vstupu

do budovy Židovské obce v Praze.
Mějte proto připravené osobní doklady.

V případě jakýchkoliv komplikací
volejte na mobilní číslo ŽLU +420739776660.
K přivítání Šabatu (Kabalat Šabat)

se členové komunit ŽLU a BI
mohou scházet každý pátek večer

od 18 hodin ve Vysoké synagoze.

 

E-mailem dostanete zprávu o případném

konání ranní sobotní bohoslužby

(Šacharit) a ukončení Šabatu (Havdala).
Jakékoliv změny v místě a času konání

bohoslužeb o Šabatech či
židovských svátcích ve Vysoké synagoze

Vám předem včas oznámíme.

 


 

Vážení členové Židovské liberální unie v ČR,
obracíme se na Vás s urgentní prosbou o

 

ZASLÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZA ROK 2015

 

Potřebujeme nutně Vaši finanční podporu,

abychom mohli ještě před koncem roku 2015

uhradit náklady za pronájem a služby

kanceláře, modlitebny a učebny ve Dlouhé 37.

Své příspěvky, prosíme, zašlete převodem

na běžný účet ŽLU: 5957004/2700,

UniCredit Bank ČR (ze zahraničí IBAN:

CZ7827000000000005957004).

 

Roční členský příspěvek ŽLU činí 500 Kč pro
výdělečně činné nebo 200 Kč pro studenty

či důchodce. Do zprávy pro příjemce

uveďte své příjmení.

 
Vás ostatní, vážené přátele ŽLU, účastníky

kurzů hebrejštiny, návštěvníky oslav svátků

a jiných akcí ŽLU, prosíme, abyste zvážili

podle své situace, zda byste mohli,
méně nebo více finančně podpořit ŽLU v ČR
a zaslat určitý obnos na na běžný účet ŽLU:

5957004/2700 podobně, jak je to uvedeno

výše pro členy ŽLU.
 
Velice Vám děkujeme za pochopení,

pomoc a podporu činnosti

Židovské liberální unie v ČR.

 


 

BENJAMIN KURAS:

VYČERPANÁ EVROPA

 

 

Rozhovor s česko-anglickým spisovatelem

a dramatikem na ČT24 - 25. 8. 2015: zde

Text rozhovoru - 8. 6. 2015: zde

Nejnovější rozhovor DV TV - 19. 11. 2015: zde

 


 

BENJAMIN KURAS:

MÁME SE BÁT ISLÁMU?

 

Projev česko-britského spisovatele,

dramatika, novináře a kantora ŽLU v ČR

ze semináře v Poslanecké sněmovně ČR

dne 18. 5. 2016

Ke stáhnutí: zde heslo/password Ben1 

Text projevu: zde
 


 

PROF. DAN SCHUEFTAN

 

 

Článek izraelského akademika,

bezpečnostního experta

a politického poradce

ze dne 10. září 2015 v Reflexu: zde

Celý článek: zde (heslo: Dan1)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE, DLOUHÁ 37, PRAHA 1, 110 00
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.
STANOVY ŽLU | PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNU | MAPA INFO@ZLU.CZ