ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Židovská liberální unie

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

neděle, 05 červen 2022 14:06

Šavuot - fotografie

Vážení a milí přátelé, srdečně jsme vás pozvali na oslavu svátku ŠAVUOT svátku Daru Tóry a v Izraeli svátku první sklizně, ke kterému se sešli v prvním dni Šavuot, který letos připadá na neděli 5. června 2022 v 18 hod. - po sedmi letech (naposledy 25. 5. 2015!) opět v tropickém skleníku Botanické zahrady. 

sobota, 04 červen 2022 18:44

Tikun lejl šavuot

Milí přátelé, v sobotu 4. června v 18 hod. v místnosti ŽLU v Dlouhé 37 jsme vás pozvali k tradiční četbě z Knihy Ruth - hebrejsky Tikun lejl šavuot, česky nápravu Šavuotové noci a k diskusi o přečteném. 

 

 

sobota, 14 květen 2022 14:14

Cesta ke svobodě - fotografie

Židovský sportovní klub ŽSK HAGIBOR a ŽLU v České republice společně připravily a uspořádaly v sobotu 14. května 2022 22. ročník tradiční, vzpomínkové a sportovní akce, cyklistické Cesty ke svobodě: Terezín - Praha.

Strana 18 z 18
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz