Židovská liberální unie

ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

úterý, 04 červen 2024 11:40

Koncert Židovské ukolébavky

Srdečně zveme všechny zájemce na koncert Židovské ukolébavky. Vystoupí kantorka ŽLU Hannah Maxová s klavírním doprovodem Veroniky Ptáčkové v neděli 9. června 2024 od 18 hod. ve Velké synagoze v Plzni.

úterý, 04 červen 2024 11:28

Šavuot

Vážení a milí přátelé, srdečně Vás zveme na oslavu svátku ŠAVUOT, svátku Daru Tóry a v Izraeli svátku první sklizně. Předvečer svátku Šavuot letos připadá na 11. června. Sejdeme se tedy v úterý 11. června 2024 v 17:30 hod. ve společenském sále ve 3. patře Židovské radnice ŽO Praha v Maiselově 18, Praha 1 – Staré Město. Oslavou svátku Šavuot nás provede kantorka ŽLU Hannah Maxová. Pěvecký sbor ŽLU Rimon nám zazpívá několik písní patřících k tomuto svátku. Na závěr oslavy dostanete košer víno a občerstvení, které pro nás připraví Restaurace Šalom. O Šavuot se jedí hlavně mléčná jídla mimo jiné proto, že Tóra je jako mléko a med. Také číselná hodnota slova חלב = mléko je 40 /8+30+2/, jako počet dní, které strávil Mojžíš na Sinaji, když přijímal Tóru.

úterý, 28 květen 2024 11:09

Kabalat šabat

Vážení a milí přátelé, Židovská liberální unie v ČR Vás srdečně zve v pátek 31. května 2024 v 18 hod. na přivítání šabatu KABALAT ŠABAT s kantorkou ŽLU Hannah Maxovou do společenského sálu ve 3. patře Maiselovy 18.

středa, 22 květen 2024 09:58

Kabalat šabat ve Čkyni

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na již 4. ročník akce, k níž se sejdeme v pátek 21. června 2024 v 18 hod.na přivítání šabatu v krásné Synagoze ve Čkyni. Tu najdete na adrese: Čkyně 105, 384 81 Čkyně, odkaz: zde. Kabalat šabat povede kantorka ŽLU Hannah Maxová. Po bohoslužbě a kiduši v synagoze se přemístíme na večeři do hospody ve vesnici Nišovice.

úterý, 21 květen 2024 15:17

Koncert Židovský rok v hudbě - fotografie

Srdečně zveme všechny zájemce na koncert Židovský rok v hudbě. Vystoupí kantorka ŽLU Hannah Maxová s klavírním doprovodem Veroniky Ptáčkové v neděli 26. května 2024 od 18 hod. v synagoze ve Čkyni.

Strana 1 z 18
 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz