Vzdělávání - KURZY BIBLICKÉ A MODERNÍ HEBREJŠTINY

ŽLU ... brání židovskou pospolitost

Židovská liberální unie

ŽLU ... náboženský, kulturní a společenský život

Židovská liberální unie v ČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. (více...)

Akce a aktuality

pátek, 12 květen 2023 15:28

Koncert Židovský rok

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na KONCERT ŽIDOVSKÝ ROK V HUDBĚ, který pořádá Židovská obec Plzeň a na kterém vystoupí Jaroslava Hannah Maxová, zpěv, a Veronika Ptáčková, klavír.  Koncert se bude konat v neděli 11. června 2023 od 18 hod. ve Staré synagoze v Plzni, Smetanovy sady 80/5, 301 00 Plzeň 3.

středa, 03 květen 2023 10:57

Oslava Šavuot

Vážení a milí přátelé, srdečně Vás zveme na oslavu svátku ŠAVUOT - svátku Daru Tóry a v Izraeli svátku první sklizně. První den Šavuot letos připadá na 26. května. Sejdeme se tedy v pátek 26. května 2023 v 18 hod. ve společenském sále ve 3. patře Židovské radnice ŽO Praha v Maiselově 18, Praha 1. Oslavou svátku Šavuot nás provede kantorka ŽLU Hannah Maxová. Pěvecký sbor ŽLU Rimon nám zazpívá několik písní patřících k tomuto svátku. Na závěr oslavy dostanete košer víno a občerstvení, které pro nás připraví Restaurace Šalom. O Šavuot se jedí hlavně mléčná jídla mimo jiné proto, že Tóra je jako mléko a med. Také číselná hodnota slova חלב = mléko je 40 /8+30+2/, jako počet dní, které strávil Mojžíš na Sinaji, když přijímal Tóru.

 

STANOVY ŽLU + PŘIHLÁŠKA | SLOŽENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ORGÁNUZPRÁVA O STAVU ŽLU | INFO@ZLU.CZ

KDE NÁS NAJDETE: Židovská liberální unie v České republice, Dlouhá 37, Praha 1 | MAPA 
ŽLU je členem World Union for Progressive Judaism.

Napište nám na e-mailovou adresu: info@zlu.cz